Christmas Time

During Christmas time, we all experience this curious and blissful sensation. We don’t know why, but at this moment it suddenly seemed to us that our generosity – covered attitude comes out enormous. The “It is better to give than Continue Reading

Diwa ng Pasko

Nawa’y ang diwa ng pagbibigayan, pagmamahalan, kasiyahan at kapayapaan ang maghari sa sanlibutan ngayong araw ng kapaskuhan. Sana’y sabay-sabay po tayong lahat na salubungin ang Pasko na puno ng kasabikan at kagalakan sa puso nating mga Pilipino. Marami mang dagok Continue Reading