CORTEZ: NANALO NG UNANG GANTIMPALA PAGPAMATBAT 2016 sa UP

Ang Rotaract Club of the University of the Philippines Mindanao ay muling naglunsad ng taunang patimpalak ng talumpati (oratorical speaking) sa wikang Filipino na patimpalak para sa mga mag-aaral sa sekandarya mula Rehiyon XI. Ang patimpalak na ito ay may temang “ElekAksyon: Aksyon Kabataan. Boses ay Gamitin Para sa Kinabukasan ng Bayan”. Ang napiling tema ang nagnanais talakayin kung ano ang opinyon at adhikain ng mga kabataan hinggil sa isyu at malaking debate ukol sa nalalapit na eleksiyon.
Ang paligsahang ito ay naglalayon na mapabihasa ang mga mag-aaral sa paggamit ng sariling wika at matulungan ang mga kabataan na maging mas aktibo pa sa mga kasalukuyang isyu na bumabalot sa ating lipunan. Si Jerushah Hale Cortez na nagpresenta sa Philippine Nikkei Jin Kai Intl. School ay nakatamo ng Unang Gantimpala laban sa labinlimang kalahok. Ginanap ito noong ika-22 ng Pebrero 2016 sa University of the Philippines Mindanao. (ni Jerushah C.)

13087826_1138431662854719_4732199555563310669_n

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.