Buwan ng Wika 2014

1932369_10204707826845568_2450666381565878904_n

10577051_10204707824205502_2340640756492396551_n

10580151_10204707880086899_4841668744049717808_n

10660151_10204707831805692_2613165385887664607_n

10556520_10204707931888194_1039057519327448956_n

Matagumpay at puno ng pagka-Pilipino na ipinagdiwang ng paaralanng Philippine Nikkei Jin Kai International School (PNJKIS) ang kulminasyon ng taon ang selebrasyon ng Buwan ng Wika noong ika-29 ng buwan ng Agosto taong 2014. Kasabay ng tema sa taong ito na, “Filipino: Wika ng Pagkakaisa”.
Samu’tsaring mga paligsahan sa patimpalak ang nangyari at isinagawa ng mga mag-aaral ng PNJKIS mula sa departamento ng preschool hanggang sa departamento ng sekondarya. Ang mga paligsahan ay inihanda ng mga kasapi ng Samahan ng Mag-aaralsa Filipino o SAMAFIL at katuwang nila ang kanilang tagapangasiwa na si Gng. Michelle N. Galang at ng mga guro sa Filipino.
Ang mga paligsahan ng patimpalak ay isinagawa bago pa lamang ang kulminasyon na kung saan lumahok ang mga mag-aaral sa preschool, primary, intermediate at hayskul. Maraming paligsahan katulad ng sa departamento ng preschool at primary; paligsahan sa pagkulay, paligsahan sa paggawa ng poster, tagisan ng talino at paligsahan sa pagtula. Sa departamento ng intermediate ay paggawa ng poster, paggawa ng islogan, isahang pag-awit, salinang pagsayaw, pagsulat ng tula at sanaysay, paligsahan sa pagkukwento at tagisan ng talino. Sa departamento naman ng sekondarya ay mayroon ding paggawang poster at islohan, tagisanngtalino,dalawahangpag-awit, pagsulat ng sanaysay para sa kategorya sa ikapito hanggang ikawalo ng baitang, pagsulat ng tula para sa kaegorya sa ika-siyam na baitang at ika-apat na taon at ang huli ay sayaw retro.
Napakasaya at punong-puno ng pagkamangha ang pagdiwang ng Buwan ng Wika dahil unang-una sa lahat ay nagsusuot ang lahat ng mga kasapi ng PNJK IS ng pambansang kasuotan ng Pilipinas. May nakasuot din ng baro’t saya at mga kasuotang etniko. Mula sa adminastrasyon ng PNJKIS hanggan sa mga guro at lalong-lalo sa mga mag-aaral.
May paligsahan din naisinagawa ng mga pre-school at primary na kung saan gagayahin nila ang mga nakatalagang bayani. Ang paligsahan na ito ay tinawag na “Minime”. Sa pre-school ay si Andres Bonifacio at sa primary naman ay si Jose Rizal. Mayroon din silang paligsahan sa kasuotang etniko. Bagobo para sa pre-school at T’boli sa primary.
Hindi naman nagpahuli ang mga mag-aaral ng intermediate at sekondarya na kung saan ipinakita nila ang mga nagagandahang mga kasuotang etniko na inihanda nila. Maranao sa intermediate at Tausug sa sekondarya. Naging mahirap ang paligsahan dahil sa kanya-kanyang kasuotang etniko ang inihanda ng bawat departamentong unit ito ay inusisa ng mga hurado at pinili kung sino ang nararapat.

Ang mga nanalo mula sa departamento ng pre-school at primary:
• Paligsahan sa Pagkulay (Pre-school)

Nursery – Shinji Mesiona
Junior Kinder- Kathleen Beloria
Kindergarten- NhalaAngelie Santos

• Paligsahan sa paggawang Poster (Primary)

Unang Baitang- Zyra Sheen Bangot
Ikalawang Baitang- Zen Miyake
Ikatlong Baitang- James Angelo Yanson

• Paligsahan sa Pagtula (Pre-school)

Unang Gantimpala- Anna Sophia Ibuyan (IkalawangBaitang)
Ikalawang Gantimpala- Virnia Carmel Aquino (UnangBaitang)
Ikatlong Gantimpala- Zackmekhi Ramius Noblefranca (IkatlongBaitang)

• TagisanngTalino

UnangGantimpala- Keith Prince Dunhill Quitalig
Rinko Tomari, Nathalie Trillanes
IkalawangGantimpala- Ayumi Kijiya,
Michelle Asanuma, GianneGeolliCatedrilla
Ikatlong Gantimpala- Christian de Jesus,
Ryomi Sakai, Athena Beatriz Taboco

• MINIME Andres Bonifacio (Pre-school)

Unang Gantimpala- Kyle Shin (Junior Kinder)
Ikalawang Gantimpala- Dan Josiah Bellini Oquias (Kindergarten)
Ikatlong Gantimpala- Toshiki Dumasig (Nursery)

• MINIME Jose Rizal (Primary)

Unang Gantimpala- Richard Roy Pagula (UnangBaitang)
Ikalawang Gantimpala- Antonio Jose Runez (IkatlongBaitang)
Ikatlong Gantimpala- VibertOllave (IkalawangBaitang)

Angmgananalosadepartamentong intermediate:
• Paggawang Poster

UnangGantimpala- Tsubasa Kuraya
IkalawangGantimpala- Tamara Kanashiro
IkatlongGantimpala- RJ Boy Jorbina

• PaggawangIslogan

UnangGantimpala- Dorothy Remolar
IkalawangGantimpala- Margaux Fernandez
IkatlongGantimpala- Mika Hiro

• IsahangPag-awit

UnangGantimpala- MikaellaBattad
IkalawangGantimpala- Adrian Clyde Aquino
IkatlongGantimpala- Hiromi Osada

• SalinangPagsayaw

UnangGantimpala- Ika-apatnaBaitang
IkalawangGantimpala- Ika-animnaBaitang
IkatlongGantimpala- Ika-limangBaitang

• Pagsulatngtula (Kategorya: Ika-animnaBaitang)

UnangGantimpala- Dorothy Remolar
IkalawangGantimpala- Bea MorizLiteratus
IkatlongGantimpala- Diane Tracy Angel

• Pagsulatngsanaysay (Kategorya: Ika-limangbaitang)

UnangGantimpala- John Carl Garcia
IkalawangGantimpala- John Dave Alon
IkatlongGantimpala- JzameleIdolog

• Pagsulatngsanaysay (Kategorya: Ika-apatnabaitang)

UnangGantimpala- AngelyRovic Lourdes Remitre
IkalawangGantimpala- Stephanie Mae Rosauro
IkatlongGantimpala- Mary Aiyuri Endo

• PaglisahansaPagkwento

UnangGantimpala- Ika-apatnabaitang
IkalawangGantimpala- Ika-animnabaitang
IkatlongGantimpala- Ika-limangbaitang

• TagisanngTalino

UnangGantimpala- Grade 5- Hikari
(Charles Bersamin, Margaux Fernandez, Ayumi Nishikawa)
IkalawangGantimpala- Grade 5- Kaze
(Rogex Contestable, Raiza Takano, KenjieMende)
IkatlongGantimpala- Grade 6- Umi
(Glaiza de Leon, Jan VievaMaristela, Dorothy Remolar)

Ang mga nanalo sa departamentong sekondarya:

• Paggawang Poster

UnangGantimpala- RikkaShann Villa (G9- Chie)
IkalawangGantimpala- JianKristieneTesiorna (4th yr. Shinri)
IkatlongGantimpala- John Vince Ozaraga (4th yr. Jiyuu)

• PaggawangIslogan

UnangGantimpala- Leo Tiaga(G8-Shinrai)
IkalawangGantimpala- KensheeAleuAmpig (G7-Kibou)
IkatlongGantimpala- Andrea Nicole Cabigao (G7-Megumi)

• TagisanngTalino

UnangGantimpala- Shela King, Gloria Sasamoto, Lee Josol ,Denise Carcueva
IkalawangGantimpala- LoiseSeprado, Ronan Ausin, Megumi Mallari, Kara Biliran
IkatlongGantimpala- Patricia Parone, Bless Arpilleda, Jowellyn Tutor, Abdul RahmanSumali

• DalawahangPag-awit

Unang Gantimpala- TheaRoselFordaliza at Rolica Cagurol
(Ika-apatnataon)
Ikalawang Gantimpala- Ella Antonio at Donna Ayaton
(Ika-siyamnabaitang)
Ikatlong Gantimpala- Leslie Paguirigan at ClariseOng
(Ikawalongbaitang)

• PagsulatngSanaysay (Kategorya: Ikapitongbaitang)

Unang Gantimpala- Patricia Parone (Megumi)
Ikalawang Gantimpala- Jason Oliver Gido (Yorokobi)
Ikatlong Gantimpala- AlysaShelina Angelica Lapina (Megumi)

• PagsulatngSanaysay (Kategorya: Ikawalongbaitang)

UnangGantimpala- Gillian Christi Ansaldo (Shinrai)
IkalawangGantimpala- Mikaela Ponce (Magokoro)
IkatlongGantimpala- Andrelee Bulat-ag (Yuujou)

• Pagsulatng Tula (Kategorya: Ika-siyamnabaitang)

Unang Gantimpala- Mae Jean Achacoso (Yuuki)
Ikalawang Gantimpala- Aimee Kathlyn Yee (Ishi)
Ikatlong Gantimpala- Jerushah Hale Cortez (Ai)

• Pagsulatng Tula (Kategorya: Ika-apatnataon)

Unang Gantimpala- Cristy Pearl Quibod (Shinri)
Ikalawang Gantimpala- JessaMeikoTripole (Shinri)
Ikatlong Gantimpala- Ma. Stephanie Tapere (Heiwa)

• Sayaw Retro

Unang Gantimpala- Ika-apatnataon – SHINRI
Ikalawang Gantimpala- Ika-pitongbaitang – YUME
Ikatlong Gantimpala- Ika-siyamnabaitang – YUUKI

Talagangmatiwasayangpagdiriwangngtaunangselebrasyonsabuongbansalalung-lalonasa PNJK.
“Sa pagdiriwangnatinngBuwanngWika, huwangnatingkaligtaannaangPambansangWika ay dapatmagsilbingdagtanamakapag-buosa ating mga Pilipino saan man dakongmundotayomakarating. Mabuhay angWikang Filipino! Mabuhay tayongmga Pilipino” AyonkaGng. Michelle N. Galang, Filipino kordineytor at tagapagpangasiwangorganisasyong SAMAFIL.

AngWikang Filipino ay simbolong ating pagka-Pilipino. Ito ay nagsisilbingkatibayannaangisangtao ay isang Pilipino na galling sabansangPilipinas. Gamitin at ipagmalakiangwikang Filipino kahitanumangoras, saan man tayopumunta at kahitsino man ating makasalamuha. (G)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.